Øget konkurrenceevne kræver automatisering

Omkostningerne på masseproducerede produkter kan nedbringes væsentligt, når montageprocesserne automatiseres.
Endnu bedre er det, når automatiseret produktion er tænkt ind allerede fra udviklingen af et nyt produkt.
Når vi går ind i et projekt med automation, indgår elementer som produktionsstyring, kvalitetskontrol og evt. validering i én samlet løsning.
Vi har erfaring med både mindre og større automatiseringsopgaver inden for mange forskellige brancher.

Vi har blandt andet leveret automationsløsninger til termoventilmontage,  insulindosérmontage og fyldeanlæg til radiatortermostater.

Validering

I visse brancher skal alt produktionsudstyr valideres, før det tages i brug.

I pharma - og medicobranchen er det en forudsætning, at produktionsudstyret er valideret, før det kan tages i brug. Det skal dokumenteres, at de gældende krav til Good Manufacturing Practices (GAMP) opfyldes.
Hos PJD kvalitetssikrer, dokumenterer og afprøver vi udstyret efter retningslinjerne i GAMP. Til det formål har vi udviklet en række standarder, herunder hvordan man håndterer elektroniske arkiver i henhold til 21CFR11.
PJD er leverandør af kvalificeringsdokumentation til pharma og medicobranchen. Og har siden 1996 leveret validerede løsninger, herunder komplette montageanlæg med produktionsstyring og udstyr til kvalitetskontrol i produktion og laboratorier.

Vi har blandt andet leveret løsninger til insulindosérmontageanlæg, insulindosérfærdig- varetester og insulinpendevicetester.