At kvaliteten er i orden, tager forbrugerne i dag som en selvfølge

Det optimale er at indbygge kontrollen i produktionsforløbet, så enhver mulig fejl bliver fundet og processen korrigeret med det samme.
Hos PJD har vi erfaring med måling og justering inden for en lang række produkter og brancher.
Vi kan levere udstyr til 100% slutafprøvning eller stikprøvebaseret slutafprøvning som automatisk eller semiautomatisk udstyr.
Vi kan levere komplet udstyr med produktionsstyring og dataopsamling.
Med udstyret kan man analysere og dokumentere måleresultater i form af rapporter og statistiske analyser.

Vi har blandt andet leveret løsninger til afprøvning af insulindoserer, trykknapper og radiatortermostater.