Det gælder om at få optimal nytte af nye produktionsinvesteringer via synlig produktionsopfølgning og -ledelse.

  • Kender du reelt maskinernes effektive produktionstid (OEE)?
  • Kender du årsagen til produktionsstop?
  • Kender du varigheden af produktionsstop?


Det gælder om konsekvent at afdække de punkter, der har det største potentiale for kostbesparelser. Synlighed er i denne sammenhæng grundlaget for kontinuerlige forbedringer (KPI).

Kun ved hjælp af objektive produktionsdata kan man træffe de rigtige afgørelser, der sparer omkostninger de rette steder.

Vi tilbyder standardsoftware målrettet til LEAN og TPM-metoder, der giver synlighed i produktionen.

DKo Scoreboard afd 758

Dette videns- og kompetenceområde varetages af PJD's datterselskab:

PJD Production Performance ApS

klik her for at se mere om Performance Management.

Se video om 3P, der benyttes hos Danfoss Kolding i afdelingen for ventiler.