STYRK DIN FORRETNING OG KONKURRENCE-
EVNE VED AT INVESTERE I PRODUKTIVITET

Vores datterselskab PJD Production Performance ApS leverer software, der skaber synlighed i produktion med fokus på produktivitet og performance.

Tommelfingerregler fra traditionelle projekter gør sig også gældende, når produktivitetsprojekter skal evalueres. Ligeledes når det skal besluttes, om projektet er "go" eller "no-go".

For at gøre et produktivitetsprojekt mere håndterbart som traditionelle projekter skal den totale udgift samt de forventede forbedringer beregnes. Disse to parameter kan kombineres med virksomhedsspecifikke data som afkastkrav, der vil være medvirkende til at danne et klart billede af de økonomiske perspektiver i projektet.

Vi vil herunder give et tydeligt overblik over de økonomiske perspektiver ved at se på enkelte evalueringsmetoder, der afspejler de projekter, PJDPP arbejder med:


Payback time (tilbagebetalingstid)

De fleste virksomheder arbejder i dag med en fast regel om, at projekter med tilbagebetalingstid på under et år er en klar forbedring af virksomheden og derfor altid ses som et accepteret projekt.

Med PJDPP®3P software er tilbagebetalingstiden for hovedparten af vores kunder mellem 3 til 6 måneder.

Net present value (nutidsværdi)

Når de enkelte projekter skal evalueres mod hinanden, er det en god plan at beregne nutidsværdien (NPV). Her beregner vi den fremtidige værdi af et projekt, ud over det krav virksomheden traditionelt set har afkastet (RRR) af deres investeringer. Det projekt med den højeste NPV bliver valgt frem for andre.

Vi ved, at en øget fokus på produktivitet medfører en kontinuerlig forbedring. Denne forbedring kan opnås enten ved hjælp af den traditionelle måde eller den nemme og moderne måde med PJDPP®3P's softwareværktøjer.

I samarbejde med vores kunder har vi typisk opnået en tydelig positiv NPV-beregning, hvilket betyder, at projektet opfylder virksomhedernes afkastningskrav. Desuden er NPV'en oftest væsentlig højere end virksomhedernes traditionelle krav til afkastet (IRR).

Return on Investment (investeringsafkast)

For at beregne hvor effektive de enkelte investeringer er, benytter de fleste virksomheder investeringsafkastet (ROI). De fleste virksomheder har som regel en ROI på over 100 %, hvilket er en god og sund investering, der skaber værdi for virksomheden.

Effekten af PJDPP®3P løsningen er ofte en tydelig og profitabel investering for mange virksomheder i dag, da den typisk giver vores kunder en ROI på over 300 %.

Sådan får du øget produktiviteten

PJDPP hjælper vores kunder med at øge produktiviteten - både på den korte og lange bane. Vi assisterer derfor gerne i den konkrete beregningsfase for, hvordan vores kunders produktivitetstal kan øges mest muligt, samt hjælper med at finde den løsning, der passer bedst til vores kunder. Vi har erfaring med både mindre og større virksomheder.

Du er velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere i PJDPP for høre nærmere om, hvordan du kan få øget din virksomheds produktivitet. Du er ligeledes velkommen til at læse mere om hvilke produkter og løsninger, PJDPP tilbyder.